Národní sportovní agentura

« zpět na seznam

Národní sportovní agentura

Poskytnutí finanční neinvestiční dotace na podporu sportovních klubů, které se věnují sportování dětí a mládeže (MŮJ KLUB 2023 a MŮJ KLUB 2023 - Pohyb a zdraví)
a poskytnutí finanční neinvestiční dotace na podporu provozovatelů sportovních zařízení z řad neziskových sportovních organizací (rok 2023).
Využito na personální zajištění pravidelných dětských a mládežnických tréninků, na personální zajištění letního tenisového soustředění, na tenisové míče pro pravidelné tréninky i soustředění, na stravování účastníků soustředění a na nájem haly pro zimní přípravu dětí a mládeže.
Prostředky na podporu sportovních zařízení byly použity na opravu umělého osvětlení pro podzimní tréninky a na reinstalaci kamerového systému v tenisovém areálu.

Poskytnutí finanční neinvestiční dotace na podporu sportovních klubů, které se věnují sportování dětí a mládeže (MŮJ KLUB 2022)
a poskytnutí finanční neinvestiční dotace na podporu provozovatelů sportovních zařízení z řad neziskových sportovních organizací (rok 2022).
Využito na personální zajištění pravidelných tréninků a soustředění, na organizaci letního tenisového soustředění v podobě příspěvku na tréninkové pomůcky a stravování a na nájem haly pro zimní přípravu.
Prostředky na podporu sportovních zařízení použity na výměnu umělých lajn na všech tenisových kurtech v areálu, na nákup antuky a prostředků k údržbě kurtů, na spotřebu energií a na provoz systému pro rezervaci kurtů.

Poskytnutí finanční neinvestiční dotace na podporu sportovních klubů, které se věnují sportování dětí a mládeže (MŮJ KLUB 2021)
a poskytnutí finanční neinvestiční dotace na podporu provozovatelů sportovních zařízení z řad neziskových sportovních organizací (rok 2021).
Využito na personální zajištění pravidelných tréninků, na organizaci letního tenisového soustředění v podobě příspěvku na nájem tréninkové plochy, tenisových míčků a stravování.
Prostředky na podporu sportovních zařízení použity na opravu vodovodní a vodoměrové šachty v areálu a na údržbu webových stránek klubu.