online rezervaceonline rezervacejsme na Facebookujsme na Facebooku

PARTNEŘI

Poděkování partnerům

Na tomto místě chceme poděkovat všem našim partnerům, protože s jejich podporou se neustále zlepšují podmínky pro sportování dětí a dospělých v našem tenisovém klubu.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Poskytnutí finanční neinvestiční dotace na podporu sportu (MŮJ KLUB 2020).
Využito na personální zajištění pravidelných tréninků, na organizaci letního tenisového soustředění v podobě příspěvku na nájem tréninkové plochy, tenisových míčků a stravování. Dále využito na opravu a rozšíření umělého osvětlení dětských tréninkových kurtů v areálu. více »

Magistrát hl. m. Prahy

Magistrát hl. m. Prahy

Poskytnutí grantu na podporu sportu a tělovýchovy v Praze (rok 2020).
Jako podpora provozu sportovního zařízení využito především na úhradu mezd správců našeho tenisového areálu, na úhradu spotřeby elektrické energie, vody a plynu a na nákup antuky. více »

Městská část Praha 9

Městská část Praha 9

Poskytnutí grantů na celoroční činnost klubu a grantů na opravy, údržbu a provoz sportoviště.
Využito na personální zajištění letního soustředění, pravidelných tréninků a na úhradu spotřeby vody (rok 2020). více »

Pražský tenisový svaz

Pražský tenisový svaz

Ve spolupráci s hl. m. Prahou grant z projektu systémové podpory mládežnického tenisu v Praze (rok 2020/2021).
Využito na dotaci zimní přípravy dětí v halách, na personální zajištění podzimní a zimní přípravy dětí a na tréninkové pomůcky. více »

ČTS

ČTS

Dotace na údržbu a opravy sportoviště (rok 2016).
Využito na materiál k údržbě areálu, na mzdy správce areálu a na úhradu služeb. více »

Praha sportovní

Praha sportovní

Prezentace našeho klubu na internetových stránkách sportovních akcí a míst ke sportování v hl. m. Praze. více »

12