PARTNEŘI

Poděkování partnerům

Na tomto místě chceme poděkovat všem našim partnerům, protože s jejich podporou se neustále zlepšují podmínky pro sportování dětí a dospělých v našem tenisovém klubu.

Národní sportovní agentura

Národní sportovní agentura

Poskytnutí finanční neinvestiční dotace na podporu sportovních klubů, které se věnují sportování dětí a mládeže (MŮJ KLUB 2022)
a poskytnutí finanční neinvestiční dotace na podporu provozovatelů sportovních zařízení z řad neziskových sportovních organizací (rok 2022).
Využito na personální zajištění pravidelných tréninků, více »

Magistrát hl. m. Prahy

Magistrát hl. m. Prahy

Poskytnutí grantu na podporu sportu a tělovýchovy v Praze (rok 2022).
Využito na náklady spojené s provozem sportovního zařízení a na pořízení nahrávacího stroje pro dětské tenisové tréninky více »

Městská část Praha 9

Městská část Praha 9

Poskytnutí grantů na celoroční činnost klubu a grantů na provoz sportovních zařízení.
Využito na personální zajištění pravidelných dětských tréninků, tréninkové pomůcky pro děti a na opravu oplocení v areálu (rok 2022) více »

Pražský tenisový svaz

Pražský tenisový svaz

Ve spolupráci s hl. m. Prahou grant z projektu systémové podpory mládežnického tenisu v Praze (rok 2022).
Využito na personální zajištění tréninků dětí a nájem tenisové haly v podzimních a zimních měsících roku 2022 více »

Nadace ČEZ

Nadace ČEZ

Poskytnutí příspěvku na jednotné klubové oblečení a sportovní pomůcky (rok 2022).
Využito na pořízení jednotného sportovního oblečení pro děti a mládež a na pořízení tenisových míčků pro jejich tréninky. více »

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Poskytnutí finanční neinvestiční dotace na podporu sportu (MŮJ KLUB 2020).
Využito na personální zajištění pravidelných tréninků, na organizaci letního tenisového soustředění v podobě příspěvku na nájem tréninkové plochy, tenisových míčků a stravování. Dále využito na opravu a rozšíření umělého osvětlení dětských tréninkových kurtů v areálu. více »

12