Změny v Rezervačním řádu

« zpět na seznam

21. 5. 2021

Vážené členky, vážení členové tenisového klubu,

po dlouhé přestávce způsobené různými vládními nařízeními se konečně začalo hrát a máme za sebou první měsíc letošní venkovní sezóny.
 
Hlad po tenise a pohybu jako takovém se projevil velkým vytížením našich kurtů. K jejich rezervaci používáme online rezervační systém, který se řídí určitými pravidly.
Snahou vedení klubu je nastavit taková pravidla, aby kurty byly spravedlivě využívány našimi dospělými členy a dětmi a volné hodiny pak širokou veřejností. I přes omezenou kapacitu našeho areálu se nám to v minulých letech zdárně dařilo.
 
Letos, díky velkému zájmu o hru ze strany našich členů, musíme na novou situaci reagovat a pravidla přizpůsobit. Změna v Rezervačním řádu je především v odstavci číslo 6.

Věříme, že nutnost provedené změny pochopíte a budete se novými pravidly řídit.

Děkujeme!