Začátečníci

Tréninkový program pro děti ve věku od 5 do 7 let

Tréninkové programy pro začátečníky jsou určeny pro děti předškolního a mladšího školního věku, které se s tenisem seznamují.
Kromě osvojení tenisových základů si děti vytváří také vztah ke sportu, který je pro jejich mentální vývoj nezbytný.

Organizace tréninků

  • četnost 1–2x týdně
  • termíny od pondělí do pátku v časech po individuální dohodě s rodiči
  • tréninky převážně na antukovém mini kurtu pro děti
  • délka 60 minut
  • skupinový trénink v kolektivu po 2–4
  • zábavná forma výuky, děti se mezi sebou porovnávají a snaží se překonat jeden druhého

Trénujeme v těchto obdobích

  • duben–červen
  • září–polovina října
  • druhá polovina října–březen (kryté tenisové haly)

Jednotlivé tréninky jsou zaměřeny především na rychlost a koordinaci, které jsou základními stavebními kameny pro pozdější správný tenisový vývoj.

Děti se naučí správně rozcvičit, soutěží v různých běžeckých disciplínách, pohybují se všemi možnými směry a přes překážky. Seznámí se s tenisovým míčkem, naučí se ho házet a chytat, vyzkouší si práci s raketou v pohybu a mnoho dalšího.

Postupně se tréninky zaměřují na nácvik základních tenisových úderů (forhend, bekhend, voleje), pohyb po kurtu do všech stran a správné postavení u úderů. Děti začínají i s nácvikem podání.

Děti trénují podle tréninkových rozvrhů, které jsou vytvářeny na začátku venkovní sezóny a následně dostupné v online rezervačním systému. Rodiče tak mohou děti z tréninků omlouvat a zároveň čerpat náhradní hodiny za omluvené tréninky.

Více informací o tréninkových obdobích včetně cenových podmínek najdete v sekci termíny, ceny, přihláška.

Organizaci dětské základny v klubu zajišťuje pan Petr Jašek, který vám v případě potřeby sdělí všechny další informace.