Začátečníci

Tréninkové programy pro začátečníky jsou určeny pro děti předškolního a mladšího školního věku, které se s tenisem seznamují. Kromě osvojení si tenisových základů si vytvoří také vztah ke sportu, který je pro jejich mentální vývoj nezbytný.

Organizace tréninků

  • četnost 1–2x týdně
  • termíny pro děti do 6 let od pondělí do pátku v pevně stanovených dnech a časech
  • termíny pro děti od 6 do 7 let od pondělí do pátku v časech po individuální dohodě s rodiči
  • délka 60 minut
  • skupinový trénink pro děti do 6 let v kolektivu po 3–4
  • skupinový trénink pro děti od 6 do 7 let v kolektivu po 2–3
  • zábavná forma výuky, děti se mezi sebou porovnávají a snaží se překonat jeden druhého

Trénujeme v těchto obdobích

  • duben–červen
  • září–polovina října
  • druhá polovina října–březen (kryté tenisové haly) - pouze pro děti od 6 do 7 let

Tréninkový program pro předškolní děti ve věku od 5 do 6 let

Jednotlivé tréninky jsou zaměřeny především na rychlost a koordinaci, které jsou základními stavebními kameny pro pozdější správný tenisový vývoj.

Děti se naučí správně rozcvičit, soutěží v různých běžeckých disciplínách, pohybují se všemi možnými směry a přes překážky. Seznámí se s tenisovým míčkem, naučí se ho házet a chytat, vyzkouší si práci s raketou v pohybu a mnoho dalšího.
 

Tréninkový program pro děti ve věku od 6 do 7 let

Tento program je určen jednak pro děti, které pokračují z nižší věkové kategorie a také pro ty, které v tomto věkovém rozmezí s tenisem teprve začínají.

Tréninky jsou zaměřeny především na nácvik základních tenisových úderů (forhend, bekhend, voleje), pohyb po kurtu do všech stran a správné postavení u úderů. Děti začínají i s nácvikem podání.
 

Společné informace pro oba programy

Děti trénují podle tréninkových rozvrhů, které jsou vytvářeny na začátku venkovní sezóny a následně dostupné v online rezervačním systému. Rodiče tak mohou děti z tréninků omlouvat a zároveň čerpat náhradní hodiny za omluvené tréninky.

Více informací o tréninkových obdobích včetně cenových podmínek najdete v sekci termíny, ceny, přihláška.

Organizaci dětské základny v klubu zajišťuje pan Petr Jašek, který vám v případě potřeby sdělí všechny další informace.