Rekreační tenis

Tréninkový program pro děti ve věku od 8 let, které mají tenis jako doplňkový sport

Tento tréninkový program je určen pro děti, které pokračují z věkové kategorie začátečníků od 6 do 7 let a tenis mají jako doplňkový sport nebo jako zájmový kroužek a také pro děti, které začínají s tenisem v pozdějším věku.

Organizace tréninků

  • četnost 1–2x týdně
  • termíny od pondělí do pátku v časech po individuální dohodě s rodiči s přihlédnutím na školní docházku, další aktivity dětí a k časům, kdy trénují závodní hráči
  • délka 60 minut
  • skupinový trénink v kolektivu po 2–4, pod vedením stejného trenéra jako v programech pro závodní hráče, děti mezi sebou soutěží, snaží se překonávat jeden druhého

Trénujeme v těchto obdobích

  • duben–červen
  • září–polovina října
  • druhá polovina října–březen (kryté tenisové haly)

Tréninky se prakticky neliší od tréninků dětí, které se připravují na závodní tenis.

Děti se učí techniku všech tenisových úderů a procvičují správný pohyb na kurtu. Zaměřujeme se na trénink koordinace, prostorového vnímání a odhadu na míč. Postupně zkoušíme různé tenisové situace, které mohou nastat ve vzájemných zápasech. To všechno s cílem, aby se tenis stal pro děti koníčkem a celoživotní zábavou.

Děti trénují podle tréninkových rozvrhů, které jsou vytvářeny na začátku venkovní sezony a následně dostupné v online rezervačním systému. Rodiče tak mohou děti z tréninků omlouvat a zároveň čerpat náhradní hodiny za omluvené tréninky.

Více informací o tréninkových obdobích včetně cenových podmínek najdete v sekci termíny, ceny, přihláška.

V případě zájmu je možný přechod dětí z tohoto programu do tréninkového programu pro závodní hráče i v pozdějším věku.

Organizaci dětské základny v klubu zajišťuje pan Petr Jašek, který vám v případě potřeby sdělí všechny další informace.