Magistrát hl. m. Prahy

« zpět na seznam

Magistrát hl. m. Prahy

Poskytnutí grantu na podporu sportu a tělovýchovy v Praze (rok 2022).
Využito na náklady spojené s provozem sportovního zařízení, především na úhradu mezd správců našeho tenisového areálu.
Dále využito na pořízení stroje na nahrávání tenisových míčků, jehož zapojením do tréninků dětí a mládeže dochází ke zvýšení kvality a efektivity těchto tréninků.

Poskytnutí grantu na podporu sportu a tělovýchovy v Praze (rok 2021).
Jako podpora provozu sportovního zařízení využito především na úhradu mezd správců našeho tenisového areálu.

Poskytnutí grantu na podporu sportu a tělovýchovy v Praze (rok 2020).
Jako podpora provozu sportovního zařízení využito především na úhradu mezd správců našeho tenisového areálu, na úhradu spotřeby elektrické energie, vody a plynu a na nákup antuky.

Poskytnutí grantu na podporu sportu a tělovýchovy v Praze (rok 2019).
Jako podpora provozu veřejně přístupných sportovišť využito především na úhradu spotřeby elektrické energie, vody a plynu a na nákup antuky.

Poskytnutí grantu na podporu sportu a tělovýchovy v Praze (rok 2018).
Jako podpora provozu veřejně přístupných sportovišť využito především na úhradu spotřeby elektrické energie, vody a plynu a na nákup antuky.

Poskytnutí grantu na podporu sportu a tělovýchovy v Praze (rok 2017).
Jako podpora provozu veřejně přístupných sportovišť využito především na úhradu spotřeby elektrické energie, vody a plynu a na nákup antuky.